Den Uil

Welkom op de website van Den Uil Projectmanagement, het projectadviesbureau dat opdrachtgevers ondersteunt en begeleidt bij de voorbereiding en realisatie van bouwprojecten als directievoerder en of bouwbegeleider.  Naast het adviseren en begeleiden van het bouwproces ondersteunen wij opdrachtgevers ook als bouwkostendeskundige. Daarnaast stellen we bouwkostenramingen op of controleren deze en toetsen we aannemers- en directiebegrotingen.

Quick scan

Ook maken we een Quik scan van een bouwproject in de voorbereidingsfase of pré voorbereidingsfase, om zo de haalbaarheid van het project te onderzoeken.
Het bedrijf is gespecialiseerd in het maken en opstellen van Stabu bestekken en het maken en verzorgen van meerjaren-onderhoudsplanningen ten behoeve van het opstellen van de meerjarenbegrotingen.

Deskundigheid

Binnen Den Uil Projectmanagement is deskundigheid aanwezig voor mediation tussen opdrachtgevers en bouwpartijen, en verzorgen wij voor diverse makelaarskantoren een bouwtechnisch rapport als ondersteuning van de kopende en of verkopende partij.